WortSchatz.nl©
Vertalingen Nederlands - Duits

Kennis en gevoel

“In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.” (Louis Couperus)

Een goede vertaling is een kwestie van kennis en gevoel. Vertalen is meer dan het omzetten van woorden in een andere taal. Als vertaler heb je altijd te maken met tenminste twee verschillende culturen. De kennis van de cultuurverschillen en het kunnen nuanceren zijn essentiële vaardigheden waarover een goede vertaler moet beschikken.

Lees meer over mijn achtergrond onder info.